Jan Hellåker talar på #sbdagarna2018!

 Jan -H-600x 600

En tredje generations personlig mobilitet, baserad på uppkopplade, självkörande och delade fordon kommer att drastiskt förändra sättet vi rör oss på, speciellt i storstäder. Teknikutvecklingen går ganska fort och det är troligt att användarna kommer att se positivt på denna utveckling, men hur är det med infrastrukturen?

 

Jan Hellåker  är programchef för Drive Sweden. Innan han gick med i Lindholmen Science Park, som är värdorganisationen för Drive Sweden, spenderade Jan 25+ år i avancerad fordonsforskning inom Volvokoncernen. Han var också grundare och första VD för WirelessCar, en ledande leverantör av telematiktjänster. 

 

Jan började sin karriär med Ericsson och fick sin Civilingenjör. inom elektroteknik från Chalmers tekniska högskola.

 

 

 

Publicerat: Onsdag 29 Augusti