Initiativet- Mottagningen 2018

 

Initiativet: Mottagningen 2018

 

 

 

Initiativet Bils (8)

 

 

Initiativet arbetar ideellt för att fler studenter ska få upp ögonen för fastighetsrättsliga inriktningar på universitet och få en inblick i vad yrkeslivet senare har att erbjuda. Initiativet startade för att lyfta fram och väcka intresse för de fastighetsrättsliga inriktningarna.

 

De för opinionsbildning och arrangerar flera olika träffar och event under året där företag, myndigheter och studenter får träffas under avslappnande förhållanden. Det är viktigt att redan första året av sina universitetsstudier få inblick i vad yrkeslivet har att erbjuda. ” Vissa saker fattar man direkt, som att en arkitekt och en konstruktör har varit inblandade i att bygga en bro. Andra saker tar tid, som att förstå nyttan av att tidigt reglera vissa frågor i ett markanvisningsavtal eller att ett avtal som har betecknats som servitut inte är det och att fasigheten därmed tappar två miljoner i värde. Det vi jobbar med är de abstrakta storheterna fastigheter, juridik och ekonomi vilket gör att vi tidigt behöver få upp studenternas ögon för att vi finns och att vi har jävligt roligt på jobbet, för att de alls ska hinna överväga att läsa vår inriktning. Många börjar säkert på KTH för att de vill bygga hus. Man vet det redan när man ansöker. Men ännu har väll ingen ansökt till KTH för att de som tonåring insett att de gillar att skriva helgjutna exploateringsavtal som maximerar avkastning och sänker stressnivåerna hos byggbolagens projektledare. Det måste man få höra av någon som vet hur roligt och välbetalt det är” Tomas Vesterlin, Vesterlins. Tomas oroar sig som många andra arbetsgivare inom fastighetsrätten för att behovet av kompetens i branschen minskar i takt med att flera mycket erfarna fastighetsrättare går i pension medan mängden som nyutexamineras inte räcker för att täcka förlusten.

 

 

Eventet Mottagningen närmar sig med stormsteg och nya studenter på KTH förväntar sig ett varmt välkomnande. Mottagningen är initiativets dag under nollningen på KTH. Under dagen får studenterna delta i både fysiska och teoretiska aktiviteter där syftet är att ha roligt och lära känna varandra och de företag och myndigheter som kan komma och bli deras framtida arbetsgivare. En examen med fastighetsrättslig inriktning kan leda till många olika jobb inom samhällsbyggandet vilket studenterna kommer att se under dagen. Mottagningen avslutas med en underhållande gaque på kvällen

 

 

Läs mer om initiativet 

 

 

 

Hoppas vi ses där!

 

Publicerat: Måndag 20 Augusti