Gunnar Hagman talar under #sbdagarna2018!

Gunnar Svartvit (1)

 

Passet belyser hur stor klimatpåverkan anläggningsbyggandet i Sverige står för. I byggprocessen, där främst anläggningsbyggandet står för stor klimatpåverkan, har beställarna och sättet att upphandla projekt avgörande betydelse för hur projekten utformas, vad konsulter projekterar och för hur entreprenörerna genomför arbetet. Vad är Trafikverket villigt att göra nu och vad kan entreprenörerna prestera om de får rätt krav och incitament. Vad är faktaläget i dag och hur fort kommer förbättringar att ske. 

 

Gunnar Hagman startade i Skanska redan på 90-talet efter sin civilingenjörsutbildning och har haft en lång karriär inom företaget. Han har haft ett flertal roller inom olika verksamhetsgrenar – hus, asfalt & betong och projektutveckling. Han ledde en framgångsrik turnaround av Skanskas bostadsutveckling 2012. Innan tillträdet som VD hade han ansvar för kommersiell projektutveckling och hållbarhet. I det arbetet formades framtagandet av mål för Skanskas klimatneutralitet. Han har också varit del av den globala av styrgrupp som tog fram de förnyade Skanska värderingarna 2015 som vägleder företaget och som är en del av Skanskas affärsplan.

 

 

Publicerat: Fredag 24 Augusti