Göran Lif har avlidit

Minnesord

 

Debashis -biswas -597173-unsplash

 

Civilingenjören Göran Lif har, efter en tids sjukdom, avlidit 76 år gammal. Närmast anhöriga är hustrun Gunnel och döttrarna Camilla, Susanna och Cecilia med familjer.

 

Göran Lif växte upp på Frösön och tog studenten 1960 i Östersund. Han utbildade sig till civilingenjör på KTH, lantmäterilinjen med examen 1966. Redan under teknistiden engagerade sig Göran aktivt både i utbildningsfrågor och i kårlivet.

 

Efter några år i Karlstad på lantmäteriet anställdes Göran som kanslichef hos Sveriges Lantmätare­före­ning, som då även var en facklig organisation för lantmätarna. Som kanslichef kom Görans intresse för och engagemang i föreningsliv och organisationsarbete väl till pass. Han såg till att Svensk Lant­mäteri­tidskrift moderniserades, att föreningslivet fungerade bra, att de årliga lantmätardagarna blev intressanta och välbesökta och, inte minst, att det nordiska lantmätarsamarbetet utveck­lades på ett positivt sätt. Göran var kanslichef 1967-70 och hade där­efter många viktiga uppdrag i Lantmätare­före­ningen och även i Samfundet för Fastighetsekonomi.

 

Från 1971 var Göran anställd i Solna stad där han hade flera ledande befattningar, bland annat som stadsingenjör och stads­byggnadschef.

 

Från slutet av 1980-talet och fram till pensionen var Göran verksam som konsult med inriktning på fastighetsekonomi och fastighetsvärdering, först inom VM Fastighetsekonomer/Catella och från mitten av 1990-talet inom Bryggan Fastighetsekonomi, där han var en av delägarna. Vi som hade förmånen att arbeta med Göran minns honom som en kunnig och kreativ kollega, uppskattad av såväl stora som små uppdragsgivare samt av arbetskamrater.

 

Vid flera tillfällen jobbade Göran också utomlands i SIDA-finansierade biståndsprojekt, dels i Zambia då familjen var med och senare i Uzbekistan.

 

Vi som förunnats att vara både vänner och kollegor till Göran sörjer honom djupt och kommer för alltidatt sakna hans kompetens, humor och breda intressesfär. Vi bevarar honom i ljust och glädje­fullt minne.

 

Göran Eriksson, studiekamrat KTH, f d ordförande i Sveriges Lantmätareförening

Gunnar Ericsson, studiekamrat KTH, civilingenjör, Svenska Kommunförbundet

Lars Fröjd, fastighetsvärderare, Bryggan Fastighetsekonomi AB

Lars Westin, fastighetsvärderare, Bryggan Fastighetsekonomi AB

 

Publicerat: Onsdag 15 Augusti