Vi presenterar Emma Eriksson och Tomas Vesterlins som talare under #Sbdagarna2018!

37782742_10212225371981929_9126551598418362368_n

Vi som arbetar med markexploateringar har länge levt med de förutsättningar som följer av en stigande marknad. Parternas fokus har ofta riktats mot affären som sådan medan vissa avtalsmoment har befunnit sig i skuggan. I dag möter vi nya förutsättningar. Under passet ser vi till de moment i exploaterings- och markanvisningsavtal som får särskild betydelse på en osäker marknad samt några av de nya juridiska utmaningar vi nu behöver förhålla oss till.

 

Emma Eriksson är advokat och delägare på Landahl Advokatbyrå. Hon har jobbat i 11 år med fastighetsrättsliga frågor och jobbar huvudsakligen med exploateringsfrågor, transaktioner och nyttjanderätter.

 

Tomas Vesterlin har tidigare jobbat på Lantmäteriet – bl.a. som chef och på den fastighetsrättsliga staben i Gävle – men driver sedan 2014 företaget Vesterlins & co bestående av 20 jurister och lantmätare med inriktning mot uppdrag inom fastighetsrätten, med särskilt fokus på frågor som uppkommer vid markexploateringar av olika sorter.

 

Publicerat: Måndag 23 Juli