Till minne av Klas Cederwall professor emeritus i Vattenbyggnad KTH och medlem av sektionen för Hållbar Utveckling!

Klas gick bort i våras och jag kommer alltid minnas Klas som den engagerade och kunniga ledamoten i dåvarande Miljösektionen inom Sveriges Väg- och Vattenbyggare, numera sektionen för Hållbar Utveckling inom Samhällsbyggarna. Vi som haft glädjen att få vara med Klas i sektionen är, förutom jag själv, även nuvarande sektionsmedlemmarna Johnny Kellner, Karin Hermansson, Agneta Persson, Peter Ekberg, Per Löfgren, Jenny Winblad, Lovisa Högberg, Anders Finnson, Eric Båve och Erik Dotzauer.

 

Klas var redan under sin tid som professor i Vattenbyggnad på KTH en person som var synlig bland teknologer och forskarstuderande. Han bidrog inom sitt expertområde med både kunskap och energi som naturligtvis smittade av sig på oss andra. Många är vi som gått på KTH och haft förmånen att ges den rätta känslan för vårt fackområde. Klas kunde också tydliggöra betydelsen av ett bra socialt sammanhang. Joggingturerna under lunchrasten med Klas var en trevlig och uppskattad aktivitet för forskarstuderande. Det var inte så vanligt med professorer kutande i Lilljanskogen på 1970-talet!

 

Under senare år kan man konstatera att den vattenbyggnadsteknik som ursprungligen var till för att elektrifiera Sverige och förstås andra länder fick en annan karaktär. Avbördningen av Mälaren blev en allt viktigare fråga i takt med att nya klimatscenarier målades upp och urbaniseringen kom allt närmare stränderna. Klas engagemang i nya Slussen är ett annat sådant exempel. Men även på dammsäkerhetsområdet, som också fått en ny riskvärdering, kom Klas att bidra både med teknisk kompetens och inspiration för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen hos Vattenkraftföretagens damm avdelningar.

 

Med hög kompetens och överblick bland annat via IVA, kunde också Klas bidra med inspel till intressanta och aktuella seminarier och andra aktiviteter via det professionella nätverk som Samhällsbyggarna är en plattform för och då speciellt sektionen för Hållbar Utveckling. Ofta kom Klas cyklande från Lidingö till sektionsmötena i början på 2000-talet och blev därmed också en föregångare för ett inslag i den hållbara stadsutvecklingen.

 

Jag gör mig härmed till språkrör för alla som haft glädjen att träffa och jobba med Klas som teknolog, forskarstuderande, yrkesmässigt eller i andra sammanhang och tackar Klas för den tid som varit.

 

Stocksund den 4 juli 2018

Samhällsbyggaren Olle

 

Publicerat: Onsdag 4 Juli