Snabb intervju med Fredrik Brunes, kursledare för Fastighetsvärdering och Analys

 Fredrik

Du leder ju kursen fastighetsvärdering och analys, kan du med fyra ord sammanfatta kursen?

Fredrik- Svårt men jag försöker med fyra ord, det blev fyra punkter:

1. Praktisk värdering

2. Föreläsare från KTH och branschen.

3. Relevant litteratur och filmer

4. Intensiv

 

Vem riktar sig kursen till? 

Fredrik- Den som vill lära sig hur man bedömer marknadsvärdet på kommersiella fastigheter, det vill säga marknadsvärdet på bland annat flerbostadshus, kontors-, industrifastigheter.

 

Varför ska jag läsa kursen Fastighetsvärdering och Analys? Och hur kan jag dra nytta av den? 

Fredrik- Att kunna bedöma marknadsvärdet är viktig för många aktörer, till exempel den som arbetar med

    • Finansiering, hur mycket kan lånas ut med fastigheten som säkerhet?
    • Fastighetsutveckling, finns potential att lägga resurser på investeringar i fastigheten?
    • Fastighetsinvestering, hur stor avkastning ger fastigheten?

För den som vill bli auktoriserad fastighetsvärderare är innehållet i kursen ett av flera auktorisationskrav.

 

Publicerat: Tisdag 17 Juli