Position: Använder du digitaliseringens kraft idag? Vill du bidra till konferensinnehållet?

Vad är din position inför 2030? Använder du digitaliseringens kraft idag? Hur skapar du mest nytta och hur navigerar du bland riskerna längs vägen? Detta är frågeställningar vi vill lyfta på Position - för digitalt samhällsbyggande 2030.

 

Den 19-20 mars 2019 bjuder vi in till dialog kring hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Välkommen hälsar arrangörerna: BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna. 

 

Ta chansen att påverka innehållet på mötesplatsen för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Bidra med förslag inom ramen för våra tre övergripande teman:
 • Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet
 • Vägval och risker i digital transformation
 • Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande

 

Vill du bidra till konferensinnehållet? Det kan du göra till och med 15 september.

Klicka här!

 

 

Vi efterlyser särskilt förslag som handlar om:

 • planering, byggande och förvaltning med effektiva processer, till exempel genom digitala, standardiserade och automatiserade informationsflöden
 • infrastrukturutmaningar och lösningar
 • att bekämpa klimatförändringar och skapa hållbara samhällen
 • landsbygdens hållbara utveckling
 • ledning och organisation i förändring
 • kompetensbehov för ett innovativt framtida samhällsbyggande.

Vi ser gärna förslag som tar upp:

 

 • FoU i Sverige och utomlands
 • nya innovationer – som lett till nya tjänster, produkter och företag
 • framtidsscenarier 2030 – kopplade till Agenda 2030 och visioner inom strategiska innovationsprogram inom området
 • internationella exempel i världsklass

 

Publicerat: Tisdag 3 Juli