Niclas Elfström talar under #sbdagarna2018!

Niclas Elfstro ̈m (1)

Som i stort sett alla andra branscher så står även fastighetsbranschen inför en stor förändring som bl.a. drivs av helt ny teknologi. Stora delar av hur förvaltning, drift och service utförs kommer att förändras radikalt. Vidare finns det många och farliga risker med digitaliseringen som behöver belysa. Så den stora frågan som detta talarpass kommer att belysa är hur man navigerar i denna nya digitala värld för att lyckas.

 

Niclas Elfström, EY, Ansvarig för rådgivning inom Fastigheter i Norden. Niclas har 18 års erfarenhet som management konsult och har varit rådgivare i några av de största förändringsprojekten inom fastigheter och arbetsplatsservice i Norden. Niclas har arbetat med över 30 organisationer och har ansvar för EYs erbjudande kopplat till Smart Cities.

 

Publicerat: Onsdag 25 Juli