Kurs: Hinder mot markexploatering

Nik -macmillan -280300-unsplash (1) (1)

Seminariedag 15 november 2018 med LTH

Årets tema är Hinder mot markexploatering. Det är länge sedan det byggts så många bostäder i Sverige som just nu, men många projekt hålls tillbaka av regelsystemet. 

 

Vi kommer att ta upp många frågor som gäller möjligheterna till markexploatering: 

* Artskyddet

* Jordbruksmark som riksintresse

* Nimbygrannars gehör hos Mark- och miljööverdomstolen

* Strandskyddet

* Allemansrätten

* Proportionalitetsprincipen

 

Seminariet kommer inte bara att ta upp problemen utan det ska även peka på vilket utrymme det finns för lösningar, där hindren övervinns. 

 

Seminariet äger rum i Palaestra, belägen vid universitetsplatsen mitt i Lund. Adressen är Paradisgatan 4. 

Kostnaden för deltagande (som inkluderar lunch, för- och eftermiddagskaffe samt fyllig kursdokumentation) är 4 895 kr plus moms. Överskottet kommer att användas för forskning på avdelningen. 

Seminariet kan bli övertecknat så anmäl Dig i god tid för att få en garanterad plats. För frågor går det bra att mejla marie.broddegard@lantm.lth.se eller ringa på 046 222 73 92. Sista dag för anmälan och återbud är den 1 november 2018.

Anmälan sker via formuläret här. 

 

Publicerat: Onsdag 4 Juli