Grannen har stängt av din väg – hur gör du? Henrik Franzén talar under #sbdagarna2018

Henrik Franzen

 

Grannen har stängt av din väg – hur gör du? Särskild handräckning i ljuset av Högsta domstolens dom från december 2017.

 

Henrik Franzén är utbildad civilingenjör inom Lantmäteri (LTH – Lunds Tekniska Högskola (2004-2008)) där hans examensarbete hette ”Olovligt hinder på enskilda vägar” som berör hans presentation. Efter examen arbetade Henrik som förrättningslantmätare och från 2013 har han varit chef på Lantmäteriet.

 

Publicerat: Onsdag 25 Juli