En blixtintervju med Samhällsbyggaren Olle, sektionsansvarig för Miljö & Hållbar utveckling

 Olle Hansson

 

Vem är du och vad är din bakgrund?

Jag är uppvuxen i Täby och jobbat i energibranschen sedan 1980 efter ett kort gästspel, direkt efter KTH Väg och Vatten, hos det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren i Sundbyberg. Via Stockholm Stad, Stockholm Energi och senare Fortum fått engagera mig i utvecklings- och strategiska frågor. Har även läst dryga tre terminer nationalekonomi med fokus på samhällsekonomiska kalkyler för tekniska försörjningssystem.

 

Vidare är jag en föreningsmänniska och har bland annat över 30 år som kommunal förtroendevald i Täby, aktiv inom friidrottsrörelsen och sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen där hustrun och jag bor i Stocksund. Hustrun och de tre barnen med sina familjer och 9 barnbarn är förstås viktiga personer.

 

Jag gillar att röra på mig och vara ute i naturen så mycket som tiden medger. Idag tog vi tåget från Stocksund till Näsbypark och promenerade längs Värtans strand tillbaka till Stocksund. Det blev två dopp i sommarvärmen, Germaniaviken och Täcka Udden.

 

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Lämnade en vanlig anställning förra året då jag vid 65 års ålder började friherrelivet som pensionär men också som konsult inom strategiska utvecklingsfrågor. Har kanske 40-60 timmar per månad som oberoende konsult och mest åt Ellevio. Det blir jobb enstaka dagar eller timmar hemifrån men ofta kortare besök och möten hos uppdragsgivaren. Funkar bra och ger minst 6 km promenad vilket inte är bortkastad tid.

Projekten jag deltar i har många parter, även utländska, och samverkansförmågan sätts ofta på spel vilket jag gillar!

 

 

Hur kan jag dra nytta av Samhällsbyggarna? Och vad är aktuellt i din sektion?

Eftersom jag kom att fokusera mycket på ekonomi inom tekniska områden så blev det mycket kalkyler, både företagsekonomiska och samhällsekonomiska. Byggare blev jag bara på fritiden. Kontakten med byggteknik och samhällsplanering fick jag underhålla via Sveriges Väg- och Vattenbyggare, SVR, och nu Samhällsbyggarna.

 

Sektionen för Hållbar Utveckling där jag medverkat sedan början på 2000-talet är ett nätverk där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och genom seminarier sprider kunskap om frågor som stödjer en positiv samhällsutveckling, hållbar utveckling. Vi försöker belysa ämnen som medlemmarna är intresserade av och som inte tas om hand i andra fora. Vi har senaste året även lagt en del tid på att studera remisser med koppling till Samhällsbyggarnas intresse av hållbar utveckling.

 

 

Vad är ditt bästa sommarminne?/Vad är sommar för dig?

Har skaffat kajak! Att med hustrun sticka ut en tidig stilla morgon i skärgården är en ny och positiv upplevelse. Kanske blir det några dagars paddlande på Brunnsviken och Edsviken under sommaren.

 

Umgås med familj och vänner som inte ges tid till under övriga tider på året är också något som hör till! Jag har några olästa böcker som också kan bli minnesvärda. Närmast på tur att läsas är Åsne Seierstads Två systrar Ett reportage!

 

Publicerat: Måndag 2 Juli