Anna Waernborg och Lars Dahlborg talar under #sbdagarna2018

 

Anna 1-600x 600 Lars -D-600x 600

Hur kan staden bli trygg och tillgänglig för alla efter mörkrets inbrott? Genusperspektivet är en viktig faktor som bland annat Boverket uppmärksammat. Hur sparar man energi samtidigt som man skapar trygga utomhusmiljöer? Smart teknik – fallgropar och möjligheter. Hur gestaltar vi platser så att det blir lätt att orientera sig på kvällen? Vad kommunicerar ljuset?

 

Anna Waernborg har varit verksam som ljusdesigner i 17 år och har även en bakgrund som landskapsarkitekt (MSA/LAR). Hon är specialiserad på ljusplanering och ljussättning av urbana offentliga utomhusmiljöer och anlitas regelbundet som kursledare och föreläsare.
Anna har erfarenhet av projekt i socialt utsatta miljöer, att arbeta med medborgardialog och trygghetsskapande belysning i park- och torgmiljöer, sjukhusområden och gångtunnlar för att nämna några exempel.

 

Lars Dahlborg har varit verksam som ljusdesigner i 16 år och har även en bakgrund som elektriker. Han är specialiserad på ljusplanering inomhus, belysningstyrning och Human Centric Lighting (Människoorienterad belysning). Lars har erfarenhet av projekt med människan i centrum så som fysiskt och psykiskt välbefinnande, koncentrationsförmåga, sömnstörningar mm. Lars har fått ett flertal utmärkelser, han fick 2013 utmärkelsen "Svenska Ljuspriset" men har även fått silver i "DALI Awards" och blivit nominerad till ”Nordic Lighting Award” på Island 2016.

 

Publicerat: Fredag 6 Juli