Vi presenterar Maria Pleiborn som talare under #Sbdagarna2018!

Maria Pleiborn (1) 

 

Alla känner nog till att vi behöver bygga många nya bostäder i Sverige. Frågan är hur många vi egentligen behöver. Boverket har regeringens uppdrag att årligen beräkna behovet. Här levereras en kritisk analys kring Boverkets beräkningar av bostadsbyggnadsbehovet i Sverige. Hur beräknas behovet? Är det rimliga antaganden och resultat? Hur används resultatet? Är det ett lämpligt mått och är det lämpligt att det beräknas?

 

Maria Pleiborn är demograf och bostadsmarknadsexpert på analys och ingenjörsföretaget WSP. Hon har varit konsult inom branschen i över 20 år och koncentrerat verksamheten till förståelsen för hur befolkningens struktur och förändring hänger ihop med bostadsmarknaden. På senare år har det blivit allt vanligare med uppdrag om bostadsförsörjning ute i landets kommuner för henne. Maria talar på många konferenser och twittrar frisk under hashtaggen #bopol.

 

 

Publicerat: Onsdag 27 Juni