Vi presenterar Gustav Källén som talare under "Sbdagarna2018!

Gustav -K-600x 600 

Gustav Källén  talar om “Aktuella frågor inom Sektionen för fastighetsvärdering. Utbildningskrav, Förfarande och hantering av klagomål” under #sbdagarna2018. Seminariet kommer att ledas av Jan Rosengren, senior rådgivare Newsec och ledamot av styrelsen för SFF, tillsammans med Gustav Källén, vice VD Svefa och ledamot av styrelsen för SFF. Under seminariet kommer de att tillsammans med seminariebesökarna att diskutera aktuella frågor för sektionen bl.a. kommer fokus att ligga på genomförda granskningar och värderings praxis.

 

Gustav har varit verksam på Svefa sedan 2009 med fokus på bolagets långsiktiga utveckling. Har i sedan 2013 rollen som Vice VD och arbetar dagligen med frågor som berör bolagets rådgivning, bl.a. som affärsområdeschef för bolagets Transaktionsrådgivning. Medlem i styrelsen för SFF sedan 2014 och ordförande mellan verksamhetsåren15/16 till 16/17. Har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan 2005.

 

Publicerat: Tisdag 26 Juni