Vi presenterar Carolina Gustavsson som talare under #Sbdagarna2018!

Carolina -Gustavsson SB-Landahl

Carolina är advokat och delägare i Landahl Advokatbyrå och arbetar främst med frågor om mark och exploatering, vatten och miljörätt. Carolina talar om “Aktuella rättsfall inom fastighetsrätt” under samhällsbyggnadsdagarna.

 

– Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2017. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör servitut som kallas ”servitutet och grindarna”. Även skadeståndsansvar för felaktiga upplysningar beträffande strandskydd kommer att beröras.

 

Publicerat: Onsdag 27 Juni