Välkommen Jacob till Samhällsbyggarna!

Jacob Fredholm

Jacob Fredholm är den senaste medlemmen i teamet på Samhällsbyggarna! Han är i slutskedet av sin kandidat på samhällsplaneringsprogrammet och ska i höst göra praktik hos oss som en del av programmet. Han har ett stort intresse för idrott och hälsa och tycker att frågor gällande idrott och friluftsliv är viktigt i planeringen och utvecklingen av samhällen. 

 

När Jacob inte engagerar sig i samhällsplaneringsfrågor flyger han fram på en motorcykel mellan träden i skogen och lever på gränsen!

 

Sara Haasmark, VD, välkomnar Jacob varmt till arbetslaget och ser fram emot att arbeta tillsammans med honom.

 

Jacob kommer att arbeta extra på samhällsbyggarna och hjälpa Sara. Lättas nås han på jacob.fredholm@samhällsbyggarna.org.

 

Publicerat: Måndag 25 Juni