Tyskland vs. Sverige- Vad kan vi lära av varandra i klimatomställningen?

Svenskt Näringsliv bjöd in till ett internationellt seminarium på temat klimat för att ta upp bland annat hur klimatarbetet skiljer sig åt mellan Tyskland och Sverige och vad Sverige kan lära av Tyskland. Carsten Rolle, Chef för avdelningen för energi- och klimatpolitik på BDI (det tyska industriförbundet) deltog för att delge det tyska perspektivet. Från Svenskt håll deltog Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, samt Linda Flink, expert på energi och klimat på Svenskt Näringsliv. Moderator var Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö på Svenskt Näringsliv.

 

 Ska ̈rmavbild 2018-06-14 Kl . 12.40.45

 

Ur tyskt perspektiv kunde Carsten Rolle säga att han kunde känna sig desperat över att man i Tyskland inte plockar ”de lågt hängande frukterna” inom att spara energi, såsom att bygga mer miljövänligt, satsa på isolering med mera. Mycket fokus ligger på att skapa ny teknik, vilket är dyrt. Ur den rapport som BDI arbetat fram kunde Carsten Rolle sammanfatta att målet med 80% utsläppsminskningar går att nå med teknik som vi känner till redan idag. Svårare är det med målet om 95% minskning, då kommer bland annat CCS-teknik vara nödvändig att tillämpa.

 

En engelsk sammanfattning av rapporten

Rapporten i sin helhet (på tyska):

Klimapfade für Deutschland

 

Ska ̈rmavbild 2018-06-14 Kl . 12.39.47

 

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

Publicerat: Torsdag 14 Juni