"Social utveckling av utsatta områden – en lönsam investering"- Jorunn Rådberg talar på #sbdagarna2018 (1)

 Jorunn Ra ̊dberg (5)

Genom att arbeta med social hållbarhet i stadsutvecklingen i utsatta områden är det möjligt att skapa en positiv utvecklingsspiral. I samverkan med boende och andra aktörer är det möjligt att stärka det sociala kapitalet, stärka medborgarna, öka tryggheten samt bidra till nätverk och ett bättre rykte. En lönsam satsning som gynnar alla parter; samhället, de boende och företagen som investerar. Men vad krävs för att fastighetsägare ska förändra sin syn på mål och uppdrag för att påverka förvaltningen och att investera i social utveckling? Hur får man de som får det bättre att stanna kvar och hur arbetar man med segregation och utanförskap. Jorunn ger konkreta exempel på mer och mindre lyckade satsningar och hur kloka fastighetsägare tar täten och investerar i samhället, för de boende och det egna företaget.

 

Jorunn Rådberg är Beteendevetare som jobbat med bostadsfrågor i 25 år för ex Boverket Hon har arbetat med miljonprogramsområden som Rinkeby, Tensta Skärholmen och Fisksätra och ser en enorm potential i miljonprogramsområden bara vi slutar älta att de är problemområden.

 

Publicerat: Torsdag 28 Juni