Rapport framtagen av E2B2

Ska ̈rmavbild 2018-06-08 Kl . 13.07.30

 

Rapporten har sammanställts i två tematiska synteser. De områden som undersökts är ”renovering” och ”energieffektiviseringstjänster och affärsmodeller”. De båda områdena som valts ut är aktuella. Det behövs stora insatser för renovering och energieffektivisering i det befintliga beståndet och här finns ett stort värde av att se forskningen ur ett större perspektiv. I rapporten om renovering beskrivs kunskapsläget inom renovering. Forskningsprojekt inom E2B2 sammanfattas och i rapporten ges exempel på vilka förutsättningar som finns för att forskningen ska resultera i praktisk nytta. Syntesen om renovering har genomförts av RISE. Energieffektiviseringstjänster är ett relativt nytt område där det behövs mer forskning och innovation. I rapporten behandlas trender i energisystemet och hur dagens tjänstemarknad gradvis förändras. Forskningsresultat presenteras från utvalda E2B2-projekt under fyra huvudområden; tjänsteleverantörer, tjänstemottagare, ny teknik och digitalisering, med målet att ge läsaren en god översikt av kunskapsläget och de utmaningar som energitjänsteföretag och aktörer på energimarknaden står inför. Syntesen har genomförts av Sweco.

 

Du hittar rapporterna här.

 

Publicerat: Fredag 8 Juni