Pris för bästa examensarbeten inom Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt!

Photo -1501743411739-de 52ea 0ce 6a0

 

 

Har du ett examensarbete skriven inom ramarna av fastighetsekonomi och/eller fastighetsrätt?

Då har möjlighet att tävla om titeln "bästa examensarbetet", skicka in din uppsats redan idag! 

 

 

Samhällsbyggarna kommer vid årets Samhällsbyggnadsdagar,  den 1-2 oktober i Stockholm, att dela ut pris för bästa examensarbeten inom Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt. 

 

Ämnesområdet fastighetsrätt omfattar frågor om plan- och byggrätt, fastighets­bildnings­rätt, finansiering av gemensamma nyttigheter samt åtkomst och ersättningsfrågor, m.m.

 

Ämnesområdet fastighetsekonomi omfattar i det här sammanhanget olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

 

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller

genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.

 

Bedömningen av de inlämnade examensarbetena kommer att grundas på hur författarna har kunnat redovisa intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.

 

Prissummorna om 15 000 kr om en student ensam har författat examensarbetet, 20 000 kr om två studenter tillsammans har författat examensarbetet (10 000 kr vardera student)  och om fler än två studenter har författat examensarbetet får dessa dela på 20 000 kr. 

 

De examensarbeten som kommer att tas upp till bedömning skall ha utarbetats och godkänts under andra halvåret 2017 eller första halvåret 2018. Uppsatserna ska senast den 30 juni 2018 skickas till info@samhallsbyggarna.org för att hinna bedömas.

 

Frågor rörande priserna kan ställas till:

 

Om du inte redan har skickat in din uppsats så är det dags! 

 

Publicerat: Måndag 18 Juni