Ny ledamot i Samhällsbyggarna - Ulrika Fransson!

Image1

 

 

Till vardags jobbar jag som Verksamhetschef  för Förvaltningen för HSB Sydost. Där ansvarar jag för ett gäng på drygt 90 härliga och mycket kompetenta medarbetare som sköter om alla fastigheter som vi förvaltar både tekniskt och ekonomiskt, interna och externa. Tillhör gör också en sektion med byggkonsulter med olika spetskompetenser samt ett mindre byggbolag.

 

Jag har ett aktivt intresse för näringsliv och samhällsbygge som jag grundade under mina 4,5 år som Regionchef på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Jag har en internationell bakgrund och arbetade över 20 år utomlands främst för Pestana Group ett portugisiskt företag med fokus på Europa, Afrika, Syd- och Nord Amerika. I grunden är jag Marknadsekonom och senare har jag läst Ledarskap, Statsvetenskap, Avancerad Webbutveckling och Digitala Marknadsföringsstrategier m.m. Anser att livet kräver ständigt ny kunskap och därav livslångt lärande. Har ett aktivt intresse för styrelsearbete och är bl.a. ledamot i StyrelseAkademien Sydost, Byggande Styrelse och ett antal Brf uppdrag inom HSB. 

 

Ser mycket framemot mitt nya uppdrag som ledamot i Samhällsbyggarna. Jag hoppas kunna bidra som en del i en solid plattform för nätverk, utbildning och stark aktör i samhällsdebatten. I mitt fall kanske främst genom att belysa samhällsviktiga frågor i södra Sverige främst Småland och Blekinge.

 

Att arbeta för en bra Infrastruktur och önskad kompetensförsörjning samt vikten av att Akademien, politiken och näringsliv hittar varandra för bygga och stärka det samhälle som vi alla vill vara en del av.

 

Välkommen Ulrika Fransson! 

 

 

Publicerat: Tisdag 5 Juni