Lev din dröm- tillväxtskapande genom samverkan mellan landsbygds & stadsutveckling- Karin Torstensson och Henrik Olsson talar tillsammans under #sbdagarna2018!

Stad & Land 

Stad och land, tillsammans hand i hand. Det kanske låter som en klyscha, men visst är det så att vi är ytterst beroende av att skapa ett Sverige med stad och land i balans? Ofta talas det om den utdöende landsbygden, avflyttning, tråkigt och omodernt? Urbaniseringen skapar en utödende landsbygd- men är det så? Vad lägger vi i begreppet urbanisering? I denna föreläsning kommer jag tillsammans med centrumutvecklare Henrik Olsson att prata om vårt beroende att skapa tillväxt i hela vårt land, stad & land tillsammans. Vi kommer att prata om möjligheten att nyttja platsers olikheter för att skapa tillväxt. Vi kommer att prata om drömläge och betydelsen av att samverka för att skapa attraktiva platser

 

Karin Torstensson är landsbygdsutvecklare på Falkenbergs Näringsliv & ordförande i den nybildade landsbygdssektionen på samhällsbyggarna. Karin är utbildad destinationsutvecklare men har under sin karriär gått från besöksnäringen till att arbeta med näringslivutveckling på Falkenbergs landsbygd. Karin brinner för entreprenörskap, föreningsliv och en levande landsbygd, hjärtat klappar lite extra för den lilla byn Krogsered i Hallands inland där Karin både bor och verkar.

 

Henrik Olsson är floristmästaren och civilekonomen som under 10 år har arbetat med utveckling av stadsdelstorg och stadskärnor. Henrik blev år 2013 utsedd till årets Centrumutvecklare av organisationerna Sveriges Centrumutvecklare, Svenska Stadskärnor och Fastighetägarna och deltar numera i den nationella debatten om stadskärnors framtidsförutsättningar

 

Publicerat: Torsdag 28 Juni