Lansering av rapporten "Greenwash- En analys av svenska miljöskatters effektivitet"

Ska ̈rmavbild 2018-06-15 Kl . 13.10.26

 

Den 14 juni hölls ett seminarium inför en fullsatt publik på Näringslivets hus i Stockholm. Seminariet var en del i lanseringen av rapporten ” Greenwash- En analys av svenska miljöskatters effektivitet”, skriven av Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

 

Robert Lönn från Svenskt Näringsliv inledde med att berätta om varför rapporten beställts, bland annat av intresse av att hitta en väg till att nå mål om minskad miljöpåverkan men också för att man på Svenskt Näringsliv har varit kritiska mot de skatter som införts, då man anser att de påverkar svenska företag negativt ur konkurrenssynpunkt. Vad Runar Brännlund fått titta på är om det finns andra styrmedel att tillämpa, och om skatt är effektivt som styrmedel.

 

Syftet har alltså varit att ge en bred översyn av styrmedel inom miljöpolitiken och även titta på miljöskatt som fiskalt instrument. Är grön skatteväxling en framgångsväg eller återvändsgränd? Rapporten har haft samhällsekonomisk effektivitet som utgångspunkt, där styrmedel ska ge en måluppfyllelse och bortser därmed från andra aspekter som fördelnings eller regionalpolitik.

 

I en perfekt marknadsekonomi, menade Runar Brännlund, behövs ingen miljöpolitik. Detta bygger dock på antaganden om inga externa effekter, inga kollektiva varor och full information, vilket inte är realistiskt. Med detta kan det därmed motiveras det att man ingriper genom miljöpolitik. Runar Brännlund fortsatte med att ta upp olika typer av styrmedel för att genomföra ingripandet och konstaterade att man inte kan säga att det ena är bättre än det andra, det beror helt på miljöproblemets karaktär. Som det är i Sverige nu menar han på att energi- och fordonsskatt slår blint, då de ej träffar själva miljöproblemet.

 

Frågan om grön skatteväxling kunde Rune Brännlund kommentera med att någon dubbel vinst inte finns, som man ibland hävdar. Miljöskatter bör införas på egna meriter enligt honom. Flygskatten ger inga incitament till teknikutveckling och är ett gott exempel på hur man inte ska utforma en miljöskatt. Bonus-malus nämndes och tas också upp i rapporten.

 

Ska ̈rmavbild 2018-06-15 Kl . 13.07.57

 

Tre paneler följde som bestod av forskare, industrirepresentanter och politiker där man diskuterade frågan ur olika perspektiv.

 

Rapporten kommer att diskuteras igen under ett av Svenskt Näringslivs seminarium i Almedalen i sommar.

 

Rapporten går att ladda ner här

 

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

 

Publicerat: Fredag 15 Juni