Landstinget Blekinge söker en fastighetsskötare - sök tjänsten nu!

Ska ̈rmavbild 2018-06-27 Kl . 18.33.21

 

Landstinget Blekinge är ett bra val för dig som tycker att livet, med allt vad det innebär, är viktigt. Vi ger dig utmärkta förutsättningar att ge god vård och förbättra människors hälsa. Vi ger dig också möjlighet att välja en skön miljö för arbete, boende och fritid som genomsyras av livskvalitet. Affärsområde fastighet tillhör förvaltningen Landstingsservice som är en av landstingets fem förvaltningar. Vi har som huvudsaklig uppgift att erbjuda våra hyresgäster verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler. Landstinget Blekinge disponerar ca 280 000 m2 lokalyta fördelat på framförallt sjukhus och vårdcentraler. Affärsområde Fastighet ansvarar för förvaltningen av landstingets hela fastighetsbestånd och för lokalförsörjningen åt landstingets olika verksamheter över hela länet. Affärsområdet har ca 30 anställda som arbetar med fastighetsförvaltning samt ny- och ombyggnationer. 

 

Om tjänsten: 

Fastighetsförvaltaren har en nyckelroll för att lokalförsörjningsprocessen skall fungera effektivt. Som Fastighetsförvaltare är du kontaktytan till våra hyresgäster och du arbetar aktivt med planering för deras lokalförsörjning.

 

Du ansvarar för förvaltningen av fastighetsbeståndet, gör beställningar av teknisk drift och byggnadsinvesteringar och leder förstudier vid önskemål om lokalförändringar. Vidare är du delaktig i den långsiktigt strategiska utvecklingen av fastigheterna och är tillsammans med våra kunder delaktig i den ständigt pågående lokalutveckling, som sjukvården och landstingets övriga verksamheter kräver.

 

Du arbetar med försäljning av fastigheter, som inte längre behövs för landstingets verksamheter och ditt ansvarsområde omfattar också förhyrningar i de fall våra lokaler inte täcker hyresgästernas behov. Du har också en viktig roll i förvaltning och utveckling av våra fastighetssystem.

 

I ditt uppdrag ingår även att hålla sig ajour gällande nya regler och föreskrifter inom fastighetsägarens ansvar och hyreslagen. Du kommer också att representera Landstinget Blekinge i de nationella nätverk, som vi är delaktiga i gällande fastighetsförvaltning. Fastighetsförvaltaren arbetar nära fastighetsdrift, byggprojektledare, fastighetscontroller och fastighetschef i fastighetsförvaltningsfrågor och investeringsärenden.

 

Sista ansökningsdagen är 29/7 2018

 

Sök tjänsten här

 

 

Publicerat: Onsdag 27 Juni