Göteborg när det regnar. En exempel - och inspirationshandbok för god dagvattenhantering

Ska ̈rmavbild 2018-06-12 Kl . 10.25.40

 

Omslagsfoto: Lo Birgersson.

 

Inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 har man bett göteborgarna att komma med idéer för att utveckla Göteborg till en bättre plats. Målet är att Göteborg år 2021 ska vara en förebild inom hållbarhet. Inom projektet har en exempel- och inspirationsbok för god dagvattenhantering tagits fram. Utgångspunkten har varit att medborgare uttryckt en önskan om att ta tillvara på regnet i Götegborg, att skapa konst av vattnet och att ta hänsyn till klimatförändringar och de problem de kan medföra på vattnet.

 

Boken finns som pdf här:

 Göteborg när det regnar

 

 

Publicerat: Tisdag 12 Juni