Välkommen på seminarium den 23 maj om Nya fastighetsutvecklingsplanen!

stu

Välkommen på seminarium den 23 maj om Nya fastighetsutvecklingsplanen!

 

Ny fastighetsutvecklingsplan för de tre sjukhusen i Örebro, Karlskoga och Lindesberg samt utveckling av CV – området i Örebro!

 

Plats: Törnqvistsalen. Ligger högst upp i A-huset (ingång på baksidan av A-huset mot M-huset. Kontakta Jenny Fredriksson om ni inte hittar dit på 019-168150.

 

Tid:  23 maj kl: 8:30 – 11:00 inklusive kaffe.

 

Region Örebro län har tagit fram en gemensam fastighetsutvecklingsplan för de tre sjukhusen i Karlskoga, Lindesberg och Örebro. Planen sträcker sig till 2040 och visionen till 2070. Marie Larsson, Fastighetsstrateg i Region Örebro län, har varit projektledare för fastighetsutvecklingsplanen och kommer berätta om varför långsiktiga planer är viktiga, vad som gör sjukhusbyggnader speciella och hur sjukhustomterna kan säkras i ett 100-årigt perspektiv.

 

Ni kommer också att få lyssna till Hanna Bäckgren, enhetschef på stadsbyggnad på Örebro kommun, som kommer att berätta vad som planeras på CV området strax intill Örebro sjukhusområde. Här ska en ny spännande stadsdel med olika funktioner växa fram. 

 

Anmäl dig senast 22 maj till info@samhallsbyggarna.org

 

Varmt välkomna hälsar Styrelsen för Samhällsbyggarna i Region Örebro

 

Publicerat: Onsdag 2 Maj