Socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholm- Ny rappport presenterad. Läs sammanfattningen här!

Den åttonde maj hölls ett frukostseminarium i Stockholms stadshus där det presenterades en ny rapport om socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholm från komissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) inledde med att presentera seminariet.

 

Professorerna Hans Lind och Thomas Karlsbro, tidigare KTH, har författat underlaget till den nya bostadsrapporten. Hans Lind deltog på seminariet och började med att tala om att det finns två åtgärder för att angripa problemet med bostadssegregationen: Byggande och förmedling. Vi bör, enligt Hans Lind, rent fysiskt bygga en mer blandad stad. En strategi som redan finns för detta är att i ett villaområde bygga hyresrätter och tvärt om. Detta tror inte riktigt Hans Lind och Thomas Karlbro på. Vad de istället tror på är att tänka på att bygga blandat redan när man planerar nya områden. Denna strategi bör enligt dem utvecklas genom att blanda hustyper och upplåtelseformer, det ska helt enkelt finnas alla typer av bostäder på alla ställen. Varenda projekt bör vara blandat sett ur alla dimensioner. Ett begrepp Hans Lind och Thomas Karlsbro använt sig av i rapporten är basbostad, en typ av bostad som ska vara till för dem som vill lägga så lite pengar på sin bostad som möjligt eller som helt enkelt inte har möjlighet att lägga så mycket pengar på den.

 

Ska ̈rmavbild 2018-05-13 Kl . 12.41.57

Professor Hans Lind.

 

Hur ska vi då fördela lägenheter? I dagens läge gynnar kötid dem som redan är etablerade på bostadsmarknaden. Ska man helt enkelt bestämma sig för att en viss andel av lediga lägenheter ska ges till människor med en inkomst under en bestämd gräns? Detta genomförs redan i viss mån, då det i bostadsförmedlingarnas köer finns bostäder som fördelas av välgörenhetsstiftelser, så detta är inget nytt eller konstigt. Ett annat möjlighet är att sätta en viss andel lägenheter, exempelvis baslägenheter, med 20% lägre hyra, kanske kombinerat med tidigare nämnda inkomstkrav. Vad kommunen borde börja göra är att ställa mer krav, och även kunna gå till staten för att säga att de som kommun borde få ställa mer krav på byggprojekt.

 

Åsa Dahlin och Christoffer Carlander är författare till rapporten ”Vägen hem- Socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholms stad” som seminariet baserades på. Åsa Dahlin började med att konstatera att frågan om bostadsförsörjning är högst aktuell. Hon talade kring vad staden har rådighet över men diskuterade även vad staten kan göra för kommunen. Åsa Dahlin fortsatte att tala om att vi har en stolt historia med höga ambitioner. Nu har vår modell urholkats. Utan en lämplig bostad försämras möjligheter för den enskilda människan. Staden behöver agera kraftfullt och målinriktat med många åtgärder. Samla egen kompetens, mellan förvaltningarna och sina bolag samt stärka kontakten med byggbolag och forskning.

 

Ska ̈rmavbild 2018-05-13 Kl . 12.46.47Ska ̈rmavbild 2018-05-13 Kl . 12.46.18

Rapportförfattarna Christoffer Carlander och Åsa Dahlin.

 

Christoffer Carlander fortsatte med att presentera några av rapportens föreslagna rekommendationer. Han påpekade att rekommendationerna bör ses som en helhet då de inte enskilt kan lösa frågan. Den första rekommendationen handlar om att staden behöver utveckla dialogen med staten. Den tredje rekommendationen handlar om att bygga bostäder med rimliga boendekostnader. Vi behöver nämligen bromsa upp flyttkedjor som går åt fel håll och detta kan stävjas genom att bygga blandat, även i redan befintliga områden. Åtgärder som presenterades för detta är att man bör främja aktörer som kan och vill åstadkomma bostäder för grupper med svag ställning. Man kan jobba med markanvisningar och ställa krav på hyresrätter samt rimlig hyra. Flexibla planlösningar kan även vara en åtgärd. Christoffer Carlander menade också att man kommit fram till att pilotprojekt bör genomföras, som kan ligga i attraktiva områden men som kommer att kunna visa väg för hur vi kan bygga framöver. Även Stockholmshusprojektet ska utvecklas och förstärkas, för med ökad repeterbarhet så möjliggörs sänkta kostnader.

 

Den fjärde rekommendationen valde Christoffer Carlander också att lyfta upp, och den handlar om att man bör utveckla förmedlingen av hyresbostäder. Utredningar bör göras för att ta reda på hur man kan förmedla till dem som behöver hyresrätterna bäst.

 

Ska ̈rmavbild 2018-05-13 Kl . 12.37.38

Paneldiskussion. 

 

Den avslutande panelen bestod av Hans Lind samt företrädare från Riksbyggen, Stadsledningskontoret, AB Abacus bostad, Stockholmshem och Fastighetsägarna i Stockholm . Panelen tog upp huruvida det kan vara komplext att blanda upplåtelseformer på fastighetsnivå, att det kanske inte är värt det då det i slutändan handlar om att det kan bli så att grannar i ett hus subventionerar varandra. Egentligen kommer största delen av de stora kostnaderna från andra, mer övergripande faktorer såsom var huset är placerat, vad det är för stomlösningar etc. Andra åsikter som kom fram var att när vi bygger nytt är det inte främst för att bygga lägenheter med billig hyra, utan för att frigöra billigare lägenheter från det befintliga beståndet.

  

Rapporten går att hitta här!

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

Publicerat: Söndag 13 Maj