Så ger digitalisering innovation och ökad lönsamhet. Frukostseminarium med Sveriges Byggindustrier 26 april 2018.

Sveriges byggindustrier har arrangerat ett antal forum för bostäder och infrastruktur. Denna aprilmorgon stod digitalisering på schemat med insatta och erfarna gäster. Seminariets exempel på företag som digitaliserat sitt arbete i praktiken var Ramirent och Ene Golv. Fokus låg mycket på de logstiska utmaningarna vid arbetet med Urban Escape i Stockholm.

 

Mariell Juhlin, vd Policy Impact AB, inledde seminariet med att tala om fallstudier av fem olika företag som hon gjort under arbetet av en rapport på uppdrag av Sveriges Byggindustrier. Rapporten beskriver bland annat hur digitalisering har gynnat företagens arbete och utveckling. Något som hon funnit gemensamt för företagen är att digitaliseringen har öppnat upp för snabbare innovationer och att detta också lett till kontinuerlig utveckling även fortsättningsvis. Digitalisering är alltså något omvälvande, som leder vidare till nya innovationer enligt Mariell Juhlin. Tjänsteinnovationer har kommit att skapa nya marknader och konkurrensfördelar samt att transporter har minskat som följd av detta. Kort sagt så tycker hon sig se att digitaliseringen leder till både företagsekonomiska och samhällsekonomiska fördelar.

 

Ska ̈rmavbild 2018-05-03 Kl . 11.42.54

Mariell Juhlin, vd Policy Impact AB.

 

Mattias Eriksson, vd Ene Golv, talade om digitala lösningar hos golvbranschen och hur det tidigt kommit in hos Ene golv redan under början av 2000-talet. Idag använder företaget appar för bland annat ordrar och fakturor, allt är digitaliserat. För dem är det ett självklart sätt att arbeta som är praktiskt och som även medarbetarna är nöjda med. Att företaget växer ser Mattias Eriksson som ett bevis för att de digitala verktygen fungerar.

 

Regionchef hos Ramirent, Mikael Jonsson, tog upp hur digitalisering varit ett nödvändigt sätt att arbeta inför projeket Urban Escape i centrala Stockholm. Att det skulle vara fråga om flera aktörer på en trång yta med mycket trafik gjorde att digitala verktyg blev ett viktigt redskap för att kunna planera projektet. Ett effektivt logistikarbete bidrar till hållbarhetsfrågan, kan man planera ordentligt kan man lättare jobba in klimateffekter, menade Mikael Jonsson.

 

Ska ̈rmavbild 2018-05-03 Kl . 11.40.47

Paneldiskussion.

 

Panelen avslutades med en diskussion om effektivitet i branschen men också om kunskap och kommunikation. I panelen medverkade, förutom ovan nämnda personer även Olle Samuelson från Smart Built Environment samt riksdagsledamöterna Teres Lindberg (S) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M). Allt är inte så effektivt som man önskar idag, menade panelen, kanske att politikerna kan komma och sätta lite press på aktörerna, på ett sätt som gör att fler kan komma igång med ett effektivare arbetssätt? Det finns nämligen både ekonomiska och miljömässiga effekter att dra nytta av från en effektiv (och därmed digitaliserad) arbetssituation.

 

Inom branschen finns mycket kunskap men spridningen av denna kunskap är inte den bästa. BIM är bra på många sätt men något man inte ska glömma är att BIM kan kommunicera komplexa tekniska ritningar på ett tydligt sätt för politiker och andra som inte är insatta i den tekniska processen.

 

Se hela seminariet här! 

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

Publicerat: Torsdag 3 Maj