Partidebatt kring bostadspolitik och infrastruktur på KTH

Ska ̈rmavbild 2018-05-20 Kl . 19.08.23

Samhällsbyggnadssektionen på KTH i Stockholm arrangerade den 14 maj en valdebatt med fokus på bostadspolitik och infrastrukturfrågor. Deltagare från alla riksdagspartier deltog i en drygt två timmar lång debatt.

 

Första frågan som ställdes till deltagarna var om vilka problem eller utmaningar de ser i svensk bostadsmarknad idag. Något alla partier var mer eller mindre överens om var att ett av de stora problemen idag handlar om hur vi ska få människor från olika grupper in på bostadsmarknaden. Moderaterna menade att alla hämmas idag av dagens bostadspolitik, krisen är för djup och långtgående och politikerna bör börja förändra i grundfundamenten. Sverigedemokraterna sa att vi måste bygga med framförhållning och se till att inte bygga in otrygghet, det ska vara ordning och reda i ett tryggt samhälle. Ungdomars- och studenters möjligheter på bostadsmarknaden nämndes också som problematiskt, något som alla partirepresentanter höll med om. Kristdemokraterna föreslog ett sätt att åstadkomma förbättring genom att unga ska få kunna ha möjlighet till skattebefriat boende, ett sätt att kunna spara ihop till en första insats till en bostad, vilket Vänsterpartiet ansåg bara skulle orsaka en förmögenhetsöverföring från ungdomar till fastighetsägarna. Liberalerna höll med Kristdemokraterna och betonade starkt att vi måste få bort den rådande insider/outsider-problematiken.

 

Åsikten om subventionerat byggande var en fråga som skiljde regeringspartierna från oppositionen. Moderaterna hävdade att all subventionering bara blivit ett fiasko och Centerpartiet ansåg att detta endast blivit till extrapengar åt byggherrarna. Socialdemokraterna menade att detta har varit effektivt och är en rent praktisk fråga för att få fram bostäder och fick även medhåll av V.

 

På frågan om partierna tycker att staten ska ta och börja satsa på annat än klassiska infrastrukturlösningar som järnvägar samt på ny teknik, var samtliga partirepresentanter försiktigt positiva till nya lösningar och kunde inte svara helt på vad man vill satsa på.

 

Frågan om flygskatten gav blandade åsikter till svar. Oppositionspartierna ville se effektiva och smarta flyglösningar och det blev en debatt främst mellan dem och Miljöpartiet som vill minska flygandet.

 

Ur publiken kom frågan om hur man kan korta ner tiden från plan till färdig bostad. KD föreslog att minska antalet som får överklaga, endast de närmast berörda ska få rätt att göra det. S menade på att kommunerna ska ha bättre framförhållning i planprocessen så att saker ska vara färdigdebatterade i tid.  

 

Ska ̈rmavbild 2018-05-20 Kl . 19.09.41

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

Publicerat: Söndag 20 Maj