Hur organiseras upphandling bäst? - Nytt inlägg i Samhällsbyggarbloggen!

blogginlägg 

 

Tänk dig ett byggprojekt. Det är en komplex uppgift som ska genomföras under en begränsad tid och med en begränsad budget. De som ska genomföra projektet kommer från olika organisationer och de har olika professioner, erfarenheter och intressen. Vem eller vilka har bäst förutsättningar att utveckla den bästa upphandlingsstrategin?

 

 Traditionellt har upphandling av byggprojekt utförts av byggherrens projektledare som en central del i ledningen av projektet. Det var projektledaren som hade bäst kunskap om det specifika projektet och dess speciella förutsättningar och utifrån sin kunskap och erfarenhet i projektstyrning och entreprenadjuridik utvecklade projektledaren strategin för upphandlingen.

 

Läs hela inlägget av Tina Karrbom Gustavsson i Samhällsbyggarbloggen!

 

 

Publicerat: Söndag 20 Maj