Började du på KTH-L 1970 eller tidigare? Se hit!

kth

 

Började du på KTH-L 1970 eller tidigare?

 

Om det är mer än 50 år sedan du började på KTH-L har du varit med om stora förändringar i ditt arbetsliv. Vi vill att du delar med dig av dina erfarenheter för eftervärlden. Skriv till oss i Samhällsbyggarna och berätta! I vår har vi påbörjat en insamling av berättelser. Läs mer om detta på vår hemsida under lantmäterihistoriska sektionen.

 

Ewa Swensson, Samhällsbyggarnas sektion för lantmäterihistoria

(ewa.swensson.lund@gmail.com)

 

 

Publicerat: Fredag 11 Maj