Utbilda dig inom entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande!

Entreprenadjuridik för projektering, anbud, upphandling och byggande

Fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridik! Kursen bygger på AB 04 och berör samtliga steg i byggprocessen. Förutom en grundlig genomgång av AB 04:s praktiska tillämpning får du också lära dig om ABT 06 och ABK 09. Upplägget varvar teori med praktik under handledning av erfarna jurister. En heltäckande utbildning för dig inom bygg- och fastighetsbranschen.

 

Innehåll i kurs

  • Entreprenad- och ersättningsformer
  • Avtal och avtalstolkning
  • Entreprenadupphandling
  • Byggskedet, AB 04
  • Konsultuppdraget, ABK 09
  • Total- och funktionsentreprenad, ABT 06

 

 

Kursens mål

Efter kursen ska du ha fördjupade kunskaper om hur du tillämpar standardavtalen AB 04 och ABT 06 i praktiken och hur avtalen tolkas. Du får många exempel från verkligheten och erfarenheter med övriga kursdeltagare.

 

Kursprogram

Dag 1

Inledning, presentation
Pehr Jacobson 
- Presentation av deltagare och medverkande 
- Inledande diskussion om hur olika parter ser på varandra och entreprenadmarknaden

Entreprenad- och ersättningsformer 
Pehr Jacobson 
- Delad entreprenad, generalentreprenad, samordnad generalentreprenad, total- entreprenad, partnering m.m. 

Ingående av avtal och avtalstolkning 
Bo Linander
- Allmänt om avtalstolkning 
- Avtalstolkning i byggsektorn
- Övningsuppgifter 

 

Dag 2

Entreprenadupphandlingen
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Förfrågningsunderlaget 
- Reservationer  
- Utvärdering av anbud 

Byggskedet AB 04 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Ändringar 
- Tillägg
- Kvalitetssäkring 
- Byggmöten 
- Hinder och störningar 
- Övningsuppgifter

 

Dag 3

Byggskedet (forts.) 
Joakim Hellgren och Pehr Jacobson 
- Besiktning 
- Garanti 
- Ansvar 
- Försäkringsfrågor 
- Ekonomi 
- Övningsuppgifter

Dag 4

Summering Byggskedet  

Konsultuppdraget, ABK 09 
Pehr Jacobson 
- Konsultorganisationen 
- Konsultavtalet 
- Uppdragets omfattning 
- Ändringar och tillägg 
- Hinder 
- Ekonomi 

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09 
- Nyttjande- och äganderätt 
- Ansvarsfrågor 
- Försäkring 
- Övningsuppgifter 

 

Dag 5

Total- och funktionsentreprenad, ABT 06 
Bo Linander  

Kursen avslutas med lunch

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

 

Föreläsare

Joakim Hellgren, Advokatbyrån Hellgren Linander

Joakim är advokat med specialinriktning entreprenad- och konsulträtt, skadestånds- och försäkringsrätt samt process- och skiljemannarätt.

Pehr Jacobson, Advokatbyrån Hellgren Linander

Byggnadsingenjör och advokat. Pehr har lång erfarenhet bland annat som jurist vid Allmänna reklamationsnämndens avdelning för byggtjänster, chefsjurist vid Länsbostadsnämnden i Stockholm och som entreprenadjurist vid Byggherreföreningen. Pehr var med och utarbetade AB 92, ABK 96 och är huvudförfattare till ABFF 95, 99 och 04.

Bo Linander, Advokatbyrån Hellgren Linander

Advokat med specialinriktning mot byggsektorns juridik. Bo har mångårig erfarenhet av att utforma avtal för byggprojekt och att medverka vid tvistlösning som ombud, medlare eller skiljeman. Bo anlitas av Svensk Byggtjänst, bl. a. vid revidering av AMA AF.

 

 

Vem är kursen för

Du som är byggherre, fastighetsägare, förvaltare eller förvaltningsentreprenör. Kursen vänder sig även till entreprenörer och underentreprenör samt arbetsledare och platschefer inom bygg, anläggning och installationer. Även konsulter, projektledare och byggherreombud har utbyte av kursen.

 

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av avtalsrätt och AB. Exempelvis genom vår grundkurs Upphandling och avtal eller motsvarande utbildning.

 

 

Pris: 37 300 kr exkl. moms. 

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

 

Var: Stockholm 

 

Kursdatum: 14-18 maj 2018 samt 26 - 30 november 2018

 

Läs mer om kursen här

 

Publicerat: Torsdag 19 April