Sammanfattning av seminariet "Mer än 50 år av felaktig bostadspolitik- går den att ändra?" IVA, 25 April 2018.

IMG_4039

Alla deltagarna under avlutande panelsamtal tillsammans med moderatorn Gabriel Urwitz, ordförande för IVAs projekt Framtidens goda stad och IVAs avdelning Ekonomi.

 

Seminariet var ett samarrangemang mellan IVA och den projektgrupp som arbetat fram rapporten ”Framtidens goda stad”. Grundläggande frågeställningar för seminariet var: Vad är orsaken till att det inte fungerar? Vad gör vi utifrån den situation vi är i just nu? Vad ska vi göra med segregationen? En stor del av seminariet kom att handla om marknadshyror.

 

Vi har ingen aning om vad hyrorna kommer att bli på en marknad, menade Mats Persson, professor på Stockholms Universitet, då vi inte har haft marknadshyror sedan 1940-talet. Vad Mats Persson talade utifrån var den studie han medverkat i där man har undersökt hur marknadshyrorna skulle kunna bli i en framtid där avreglering skett, studerat utifrån avgifter och bostadspriser hos bostadsrätter idag för att sedan översätta till hur det skulle kunna se ut på en fri hyresmarknad. Hur skulle marknadshyran se ut om en likadan lägenhet hyrdes ut på den fria marknaden? Frågor som kan ställas när man gör en sådan här studie är huruvida det är fördelningspolitiskt acceptabelt att släppa hyrorna fria, enligt Mats Persson. Vad han kunnat se ur de data som samlats och sammanställts i studien är att hyresregleringen visat sig ha inslag av marknadsekonomi.

 

Professor Peter Englund från Handelshögskolan tog vid och ställde sig frågan: Vad menar vi med marknadshyror? Och hur ska ett system med marknadshyror se ut? Om man ska göra en internationell utblick, menade Peter Englund, så ligger det närmare för Sverige att jämföra sig med hur hyressystemet ser ut i Tyskland. Hyressättningen där utgår ifrån att en hyra inte får avvika allt för mycket från en genomsnittshyra i området. Peter Englund ansåg att man bör leta efter former på system som kan leda till gradvis ändring av hyror i nuvarande kontrakt för att inte ställa till det allt för mycket för hyresgästerna. Vi bör stötta de hushåll som kommer få stora höjningar. Det är viktigt att tänka igenom det här noga, i Sverige har vi redan en historia av att avreglera snabbt och ogenomtänkt.

 

Ska ̈rmavbild 2018-04-28 Kl . 16.16.06

Professor Peter Englund.

 

Jan Jörnmark, docent på Göteborgs Universitet, var näste person upp att tala och han gick bland annat igenom en historik över hyressystemens historia, från hyresregleringen 1942 via bruksvärdessystemets införande under 1970-talet fram till idag. Han presenterade även sin studie där han och en kollega studerat hur flyttning skett i Stockholm under senare delen av 1900-talet.

 

Bostadspolitiken är dömd till att inte fungera, menade Sandro Scocco, chefsekonom på Arena idé. Som det ser ut idag har vi gått till en destabiliserande underproduktion, dessutom bygger vi bara för en ekonomisk grupp. Vi behöver söka ett helt nytt system för bostadsplaneringen, för hur kommunerna planerar sin mark samt att se till att ekonomin är stabil.

 

Cecilia Hermansson är gästforskare på KTH, ledamot i finanspolitiska rådet samt med i IVA:s avdelning för ekonomi och deltog också på seminariet. Hon betonade att vi i Sverige har haft och har även idag felaktig bostads- och ekonomisk politik. Det är en dålig matchning på vad som erbjuds och vad som efterfrågas idag på bostadsmarknaden. Problemet är att det idag handlar om insiders mot outsiders, det vill säga de som har ett brett kontaktnät eller kanske föräldrar som varit rotade i Stockholm är de som får fördelar med det nuvarande systemet. Detta menade Cecilia Hermansson är en djupt orättvis bostadspolitik som bara bidrar med att dämpa tillväxten och segregationen. Som en del av en lösning, menade hon, vore en kartläggning av incitamentsstrukturen för alla stora aktörer på sin plats och att man samtidigt sätter hushållet i centrum och se det över en livscykel. För något som också behöver analyseras är hur man en dag ska ut från den bostad man sitter i idag. Rörligheten behöver komma igång på bostadsmarknaden.

 

I ett lite större perspektiv är det viktigt att jobba med starka regioner för att knyta ihop infrastruktur med bostadsplanering. Det hade varit naturligt att ha byggt bostäder längs tågsträckan Uppsala-Stockholm om vi hade tänkt mer på regionplanering. Cecilia Hermansson konstaterade avslutningsvis att det finns mycket att jobba med när det gäller segregationen, och en del i detta kan vara att vi i Sverige börjar vara lite mer innovativa och nytänkande, kanske att vi ska ta och tolka Affordable Housing/Social Housing på ett svenskt sätt?

 

Politiker som deltog under seminariet var två borgarråd från Stockholm, Joakim Larsson (M) och Jan Valeskog (S). Joakim Larsson ansåg att vi i Sverige har en omvänd bostadssituation, där man som ung tvingas köpa sin första bostadsrätt, ofta med stöd från föräldrar eller släktingar, om det ens är möjligt, för att efter 30 år kunna få tag i en hyresrätt (I Stockholms innerstad är det inte ovanligt med lång väntetid på hyresrätter). Receptet för att komma ifrån detta är enligt Joakim att politiker och experter sätter sig ner tillsammans och noggrant går igenom alla detaljer i bostadssituationen, och även vågar ifrågasätta detaljerna. Detta för att rädda hyresrätterna, men även för att se till att vi kan utnyttja vårt befintliga bostadsbestånd på ett bättre vis.

 

Jan Valeskog (S), berättade om läget just nu i Stockholm, det är idag ett fördubblat antal planärenden mot vad det var för bara något år sedan. 56% av planärendena gäller dessutom byggandet av hyresrätter. Enligt Jan verkar hyresrätten ändå vara en populär form av bostad just nu.

 

Som sammanfattning konstaterades det att frågan om segregation är värt ett helt eget seminarium, då det är en synnerligen komplex och utmanande fråga. Förslag kom från deltagarna att vi i Sverige bör satsa på skattereformer och att det varje år borde utformas en nationell bostadsförsörjningsplan åt riksdagen så att det finns ett underlag att jobba ifrån. Mer kunskap i debatten önskades, då man hävdade att det har varit mycket myter och okunskap som styrt hittills.

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna

 

 

 

 

Publicerat: Lördag 28 April