Samhällsbyggnadsdirektören Heléne Hill talar under Samhällsbyggnadsdagarna 2018!

Helene Hill

 

Heléne Hill arbetar som samhällsbyggnadsdirektör i Huddinge kommun med 110 000 invånare, söder om Stockholm. Hon är i grunden lantmätare, med examen från KTH år 1992, och har tidigare arbetat kommunalt inom lantmäteriverksamhet och mark- och exploatering.

 

Heléne kommer att tala om vilka faktorer  som påverkar tiden i kommunernas planeringsprocess samt hur Stadsbyggnadsbenchen har svaret på denna fråga. Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbete mellan nio kommuner i Stockholms län. Genom benchmarking, att dela med sig av sina respektive erfarenheter, utmaningar och goda exempel, strävar kommunerna efter att bli bättre och effektivare i sina stadsbyggnadsprocesser.

 

Läs mer om Samhällsbyggnadsdagarna här

 

Publicerat: Fredag 13 April