Över gränsen – film om problem i planprocessen

Ska ̈rmavbild 2018-04-12 Kl . 13.01.42

 

 

Utbildningsfilmen Över gränsen är framtagen av Boverket och Lantmäteriet för att medvetandegöra problem som kan uppstå tidigt i planprocessen, där det är viktigt att upprätta en dialog mellan planarkitekt och upprättaren av grundkartan.

 

Filmen visar på vilka konsekvenser det kan få om man inte tar vara på och för samman kompetenserna som planerare och lantmätare har. Till exempel att tidigt identifiera de områden där det är av särskild vikt att kvalitén på den fastighetsrättsliga informationen är fullständig, exempelvis för mark vars användning kommer att ändras och som angränsar mot annan fastighet inom eller utanför planområdet.

 

Filmen riktar sig till yrkesverksamma inom plan- och bygglagstiftningen men kan ses med behållning av alla som är intresserade av planeringsfrågor och byggande.

 

Se filmen här

 

Publicerat: Torsdag 12 April