Medlemmarna i Sektionen För Fastighetsvärdering (SFF) inom Samhällsbyggarna kallas till Årsmöte 2018

sff årsmöte

Program

 

16.00 

Årsmöte enligt nedanstående dagordning med tillhörande handlingar

 

16.40 

Tid för mingel samt dryck och tilltugg

 

17.00

Aktuella frågor inom värderar sektionen:

Förändrade utbildningskrav

Hur hanterar vi och offentliggör erinran och varning av auktoriserade värderare?

 

Årsmötet

1. Föredragningslista

2. Verksamhetsberättelse SFF ht 2017- vt 2018

3. Reviderad budget för år 2018 samt förslag till serviceavgifter och prel. budget för 2019

4. Förslag förändrade utbildningskrav

 

 

Årsmöteshandlingar 

Kallelse

Föredragningslista

Verksamhetsberättelse SFF 

Utfall 2017 samt budget 2018

Årsredovisning

 

3 maj 2018 kl 16.00
Drottninggatan 33, Stockholm Ljusgården


Anmälan senast 28 april till info@samhallsbyggarna.org

 

Väl mött!

 

// Peter Palm, ordförande SFF

 

Publicerat: Torsdag 12 April