Kurs: KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FAST EGENDOM

Husba ̊t -e 1504250494567

 

Många problem kan undvikas om man som jurist, advokat eller fastighetsmäklare – som arbetar med överlåtelserelaterade frågor – är väl insatt i innebörden av köpehandlingarna och vilka konsekvenser som följer av ett felaktigt eller annars olämpligt avtalsvillkor.

 

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom olika köpehandlingar och ser hur man kan utforma bra avtalsvillkor. Vidare går vi igenom betydelsefull praxis. Vi ser till olika köpehandlingar och behandlar särskilt de paragrafer som kan ställa till problem. Vi går även igenom olika villkor, vad som gäller mellan köpekontrakt och tillträde samt fel i fastighet.

 

Kursen behandlar bland annat

  • Genomgång av köpehandlingar
  • Upprättande av avtalsvillkor
  • Fel mellan kontrakt och tillträde
  • Fel i fastighet efter tillträde
  • Aktuella rättsfall
  • Fastighetsmäklarens ansvar
  • Besiktningsmannens ansvar

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, jurister, fastighetsägare och fastighetsmäklare som kommer i kontakt med fastighetsöverlåtelser.

 

Pedagogik
Vi inleder varje delmoment med att lägga en god teoretisk bas. Denna fördjupas sedan med praktiska exempel. Genom lärarens långa praktiska erfarenhet ligger fokus inte bara på juridiska frågor utan även den praktiska hanteringen.

 

Lärare
Marianne Montelius Lodin (fd. Flyrin) är advokat som har en jur kand examen från 1997. Har tidigare arbetat både inom försäkringsbolag och som förbundsjurist på Mäklarsamfundet innan hon började arbeta på advokatbyrå. Är delägare och arbetar på Landahl Advokatbyrå sedan 2012.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
15 maj 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

Välkomna!

 

Publicerat: Torsdag 5 April