Kurs: HYRESJURIDIK

Segel _stockholm

 

Hyreslagen är grundläggande vid förhyrning av bostäder och lokaler. Det är därför viktigt att förstå hyreslagens regler och hur dessa fungerar i praktiken. Kursen ger dig kunskap om lagens bestämmelser och hur dessa tillämpas i praktiken.

 

Kursinnehåll

I kursen går vi igenom hyreslagens regler såväl vad avser hyresvärdens som hyresgästens ansvar och åligganden. Framställningen utgår från deltagarnas erfarenheter och rättslig praxis. Kursen ger en grundläggande genomgång av hyreslagens regler såväl vad avser bostäder som lokaler.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Inledande genomgång av hyreslagen
 • Hyrestider och uppsägning
 • Lägenhetens skick och hinder i hyresrätten
 • Hyresgästinflytande vid förbättrings- och
  ändringsarbeten
 • Hyresgästens användning av lägenheten
 • Upplåtelse i andra hand och överlåtelse av lägenhet
 • Uppsägning av hyresavtal
 • Prövning vid förlängning av hyresavtal eller vid uppsägning av hyresavtal för villkorsändring
 • Hyresnämndsförfarandet

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med hyresfrågor, exempelvis som fastighetsägare/hyresvärd, förvaltare eller ombud för dessa.

 

Pedagogik

De olika delarna av kursen och för dessa aktuella lagbestämmelser gås igenom. Deltagarnas frågor och praktiska erfarenheter diskuteras.

 

Lärare
Gunilla von Beetzen har en  jur kand och har tidigare arbetat i hyresnämnd och allmän domstol. Sedan 1992 har hon arbetat på advokatbyrå och är verksam på Landahl Advokatbyrå sedan 2005.

 

Längd

En dag.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
16 maj 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!

 

Publicerat: Tisdag 3 April