Kurs: FÖRHANDLINGENS PSYKOLOGI – LILLA KURSEN

Kurs _large _1100px -2

 

Exploateringsprocessen är omgärdad av ett stort antal lagar och regler, vilka styr parternas agerande. Men processens resultat och aktörernas måluppfyllelse beror av så mycket mer än dessa ramar, bland annat av hur de agerar för att uppnå sina mål. 

 

Kursinnehåll
Under kursen fördjupar vi oss i förhandlingsteknik i syfte att förbättra din förmåga att driva framgångsrika förhandlingar.

 

Kursen behandlar bland annat

  • Att förbereda sig inför en förhandling
  • Att välja mål och delmål
  • Olika förhandlingsvalutor
  • Att utvärdera och förbättra sitt arbete
  • Pedagogik, kunskap och lärande, att förstå den andra och att övertyga
  • Förhandlingsspel, vi utgår från olika scenarier och olika roller. Förhandlingarna genomförs i en prestigelös och lättsam anda
  • Att känna motparten och dennes behov

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som kommer i förhandlingssituationer i exploateringsprocessen eller annars.

 

Pedagogik
Vi inleder med att lägga en teoretisk bas inom förhandlingsteknik och pedagogik. Vi använder sedan denna bas i förhandlingsspel och andra praktiska övningar.

 

Lärare
Johan Lagerbielke har en bakgrund som lärare och forskare på HHS i ekonomisk psykologi med inriktning på förhandlingar. Johan har sedan 1999 arbetat som konsult och föreläsare med förhandligar och förhandlingsteknik.

 

Längd

En dag

 

Pris

6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

2 maj 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!

 

Publicerat: Måndag 2 April