Kurs: FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

 

Stad -e 1498489457820

 

Den som äger en fastighet har det övergripande ansvaret för att se till att erforderliga tillstånd finns och att ingen skadas på fastigheten. Men i vilka fall delas ansvaret med någon annan och hur är det i så fall fördelat? Frågorna bottnar till stor del i praktiska problem, vilka vi under kursen placerar i en juridisk kontext. 

 

Kursinnehåll
Under kursen går vi igenom vem som ansvarar för att söka olika tillstånd hos myndigheter, företag vissa åtgärder och i allmänhet svara för fastigheten och dess funktion. Vi fördjupar oss i vanligt förekommande frågor, bl.a. vem som ansvarar för föroreningar på fastigheten. Kursen ger också en översiktlig bild av skadeståndsrätten med koppling till ansvaret för skador som kan uppkomma på fastigheter. Vi behandlar flera vanligt förekommande förvaltningssituationer som bl.a. ansvar att hantera snöröjning, halka och istappar.

 

Kursen behandlar bland annat

  • Bygglovspliktiga åtgärder
  • Olika tillstånd förknippade med fastighetsägande
  • Föroreningar – vem ansvarar
  • Att ansöka om tillstånd och lov – särskilt att tänka på i olika processer
  • Ansvar för anläggningar – ex. lekplatser, dammar, brunnar
  • Om någon skadas på fastigheten – ansvar och följder
  • Vem ansvarar för exploateringsfastigheter
  • Lagen om gaturenhållning, ordningslagen m. fl.

 

Målgrupp
Kursen har en mycket bred målgrupp och lämpar sig för de som kommer i kontakt med fastighetsförvaltning och exploatering – exempelvis kommuntjänstemän, förvaltare, fastighetsägare, advokater, och jurister – men kursen lämpar sig även för hyresvärdar och hyresgäster.

 

Pedagogik
Vi inleder varje delmoment med att lägga en god teoretisk bas. Denna fördjupas sedan med praktiska exempel. Genom lärarens långa praktiska erfarenhet ligger fokus inte bara på juridiska frågor utan även den praktiska hanteringen.

 

Lärare
Carolina Gustavsson har en Jur kand från 2004 och efter det arbetat inom tingsrätten i sju år. Carolina har arbetat på Landahl Advokatbyrå sedan 2011.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
6 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
3 oktober 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!

 

Publicerat: Måndag 2 April