Kurs: ARRENDE OCH PARTIELL NYTTJANDERÄTT – STORA KURSEN

Vesterlins _22

 

 

 

 

Ingen arrendeupplåtelse är den andra lik, men de utgår alla från samma grundläggande lagregler. För att upprätta och förvalta arrendeavtal behöver du ha kännedom om – och kunna tillämpa – dessa regler. 

 

Kursinnehåll
Vi går under kursen igenom hur du bör agera vid upplåtelse, förvaltning och avveckling av arrendeupplåtelser. Vi fördjupar oss i viktiga momenten och ser även till mer praktiska frågor. De partiella nyttjanderätterna behandlas översiktligt.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Nyttjanderätt, vad det kan avse
 • Olika typer av nyttjanderätter och deras särdrag
 • Partiella nyttjanderätter
 • Att upprätta ett arrendeavtal
 • Formkrav vid arrende
 • Att omförhandla villkor
 • Förlängning och ändring av upplåtelse
 • Avgifter
 • Att säga upp ett arrende
 • Förverkande, när och hur?
 • Jordbruksarrende, anläggningsarrende, bostadsarrende och lägenhetsarrende
 • Överlåtelse av arrende
 • Arrendenämndsprocessen

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och andra som ofta kommer i kontakt med olika typer av arrendeupplåtelser.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Emma Eriksson har arbetat med fastighetsrättsliga frågor på advokatbyrå i nio år. Hon arbetar framförallt med arrenden, fastighetsbildning och exploatering. Emma är flitigt anlitad som lärare och skribent.

 

Längd

Två dagar

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 12 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

12 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

28-29 maj 2018, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och boka här

 

Välkomna!

 

Publicerat: Måndag 2 April