Kallelse till Samhällsbyggarnas Årsmöte 2018

årsmöte

 

Program

Kl 13.00 Konsten att skapa stad

Sedan mer än tio år har Dag varit i Nacka kommun och jobbat med den kommunala infrastrukturen som fastigheter och allmänna anläggningar. Stadsutvecklingen tog rejäl fart i och med överenskommelsen om tunnelbanan. Dag kommer att utifrån det som nu planeras och byggs i Nacka prata om de utmaningar som behöver hanteras i kommunen särskilt under en så kraftig expansion som vi upplever nu.  

 

Dag Björklund 

 

Talare: Dag Björklund

Trafik- och fastighetsdirektör
Nacka kommun, stadsledningskontoret

 

Kl 13.30 Det digitala samhällsbygget - faktisk innovation i bygg- och anläggningsbranschen 

Digitaliseringen har öppnat upp för snabbare och ständigt pågående innovation i alla branscher. Men kan alla innovera? Hur ser det ut i bygg- och anläggningsbranschen? 

 

Mariell Juhlin, VD för konsultföretaget Policy Impact AB, har precis tagit fram en rapport på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Smart Built Environment som visar hur digitaliseringen möjliggjort för fem spännande företag i branschen att innovera och växa. Företagen inkluderar etablerade SME-företag, nya start-ups och större, multinationella företag.  

 

Mariell delar med sig av vilka faktorer som möjliggör för innovation och vilka möjligheter som digitaliseringen öppnar upp inom branschen. Hon kommer att ge svar på vad man kan göra för att öka sin innovationstakt och vad man har att vinna på att digitalisera sin verksamhet. 

 

mariell juhlin (1)

 

Talare: Mariell Juhlin

VD för konsultföretaget Policy Impact AB

 

 

Eva Ellenfors (2)

 

Moderator: Eva Ellenfors

Styrelseledamot Samhällsbyggarna

  

Kl 14.00 Årsmötet öppnar

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

 

Kallelse

Föredragningslista

Årsredovisning 

Budget 2018

Budget 2019 

Verksamhetsplan

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2019

Valberedningens förslag 2018

Lantmätarstugan

 

lättare lunch serveras kl 12.30

 

Anmäl dig senast 11 maj till info@samhallsbyggarna.org

 

Välkomna!

Samhällsbyggarnas styrelse

 

Publicerat: Torsdag 26 April