Johnny Kellner och Martin Erlandsson talar tillsammans om hur vi ska bygga grönare #sbdagarna2018!

Ska ̈rmavbild 2018-04-10 Kl . 08.37.06

 

Kellner och Erlandsson kommer att tala om hur vi bygger grönare och klimatpåverkan av nyproducerade bostadshus ur ett LCA-perspektiv. 

 

Tillsammans presenterar Kellner och Erlandsson slutresultatet av en studie där fem olika byggnadsstommar i ett typhus har studerats under en analysperiod på 50 – 100 år. Materialet i stommarna som har legat till grund för beräkningarna är ny miljövänlig betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong samt lätta ytterväggar av stål med betongbjälklag. Projektet har finansierats av Byggbranschens utvecklingsfond, Näringsdepartementet, IVL forskningsstiftelse och medverkande bolag från byggsektorn.

 

Martin Erlandsson har arbetat med livscykelanalyser (LCA) och hållbart byggande i över 25 år både som konsult, på forskningsinstitut och på högskola. Idag är han anställd på IVL Svenska Miljöinstitutet, som Chef för affärsutveckling, och är 20 % på KTH, samt är verksam som miljörevisor. Martin har doktorerat på KTH med en avhandling om hållbar konsumtion och byggande. 2007 fick Martin årets innovation av SBUF för ett verktyg (Anavitor) som gör livscykelanalys- och livscykelkostnadsberäkningar från befintliga IT-system. Martin leder nu utvecklingsprojekt som syftar till att underlätta så alla kan göra en Klimatdeklaration med hjälp av gratisverktyget Byggsektorn Miljöberäkningsverktyg (BM1.0).

 

Johnny Kellner, klimat- och energistrateg, har arbetat i byggbranschen sedan 70-talet. Först som konsult i många år hos SWECO, sedan som projekterings- och miljöchef hos byggbolaget JM i Stockholm och därefter som teknik- och miljöchef hos Veidekke i Sverige. Nu är han oberoende konsult och i huvudsak verksam med forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning kring energi och miljö. Han har dessutom varit verksam hos Kretsloppsrådet, ByggaBo-dialogen, Byggmästareföreningen och är nu ledamot hos Samhällsbyggarnas sektion för hållbar utveckling. Han har också varit författare till tre böcker om miljö och hållbarhet, den senaste kom ut under 2017.

 

Boka din biljett till Samhällsbyggnadsdagarna redan nu! 

Välkomna!

 

Publicerat: Onsdag 11 April