Bo Nordlund talar om aktuella redovisningsregler med koppling till fastighetsvärdering under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018!

Bo Nordlund

 

Bo Nordlund tituleras som Tekn. dr samt redovisnings- och värderingsspecialist med inriktning mot fastigheter/fastighetsföretag. Nordlunds bakgrund är bland annat som akut revisor, fastighetsanalytiker på bank samt tidigare ledamot i FARs Policygrupp för redovisning. 

 

Han kommer att tala om aktuella redovisningsregler med koppling till fastighetsvärdering under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018. Det händer ständigt saker i redovisningsvärlden. Nya IFRS-regler för intäktsredovisning och leasing är exempel på detta. Vad är hyra och vad är annat när det gäller fastighetsbolagens intäkter? Hur ska nyttjanderätter till tomträtter redovisas i framtiden? Kan redovisade driftnetton komma att påverkas?

 

Läs mer om Samhällsbyggnadsdagarna här och boka din biljett redan nu! 

 

 

Välkomna!

 

Publicerat: Tisdag 10 April