Vad gör egentligen en Lantmätare? Det kan Initiativet svara på

INITIATIVET

Tisdagen den 27 mars var det dags för årets upplaga av Initiativet. Eventet vill råda bot på att det utbildas alldeles för få lantmätare i Sverige genom att låta yrkesverksamma och studenter mingla tillsammans under en kväll. Kvällen arrangerades i kårhuset Nymble på KTH i Stockholm. Inbjudna var studenter som är på väg att välja inriktning i sina studier. 

 

Studenter kom från KTH, Högskolan i Gävle och Lund. Seminarier hölls av yrkesverksamma lantmätare där teman var bland annat “Lantmätarens roll i stora infraprojekt” eller “Varför har du- på en marknad där du kan välja relativt fritt- valt att jobba med de frågor du gör idag?”

 

Genom dessa möten kunde kommuner och företag visa på de breda karriärvägarna och intressanta frågeställningar som en examen inom fastighetsjuridik kan leda till.

 

Det var nyfikna studenter som deltog under kvällen och många berättade att de fått nya insikter om vilka potentiella arbetsgivare som finns och att en fastighetsjuridisk inriktning kan leda till ett jobb inom många olika delar av samhällsbyggandet.

 

Nästa event planeras äga rum under mottagningen på KTH i höst, för att inspirera nyantagna studenter som valt samhällsbyggnad att senare välja fastighetsjuridik när det en dag är dags att välja inriktning.

 

Bilder från kvällen kommer att finnas här!

 

INIT2

 

 

Publicerat: Onsdag 28 Mars