Tidskriften Betong som Mediapartner till #SBdagarna2018!

Betong Huvud Logo

Tidskriften Betong som Mediapartner under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018! 

 Tidskriften Betong - den kreativa byggtidskriften syftar på att samla och skapa ett informationsflöde, mer specifikt om allt som rör betongsektorn, för berörda inom samhällsbyggnadsbranschen. Tidskriften är utformad utifrån de tre ledorden: Tyngd, Stolthet och Kreativitet. Tillsammans utgör dessa Betong.

 

Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer nu med sex nummer per år i en upplaga om 10 000 per nummer. Tidskriften Betong vann 2013 pris som årets facktidskrift av organisationen Sveriges Tidskrifter.

 

Läs mer om Betong här!

 

 

 

Publicerat: Tisdag 27 Mars