RESERAPPORT Fagligt Möde, de danska landinspektörernas årsmöte 2018

danmark

 

Datum: 2-3 februari 2018

Plats: Nyborg Strand,

Deltagare: Gunnar Ersbo

 

Syfte med mötet

Deltagande för Sveriges räkning i det årliga evenemang som Samhällsbyggarna bjuds in till av sin danska systerförening Den danske Landinspektörsförening(DdL). Konferensen är en kombination av kompetensutveckling, nätverkande och årsmöte för de danska landsinspektörerna.

Nätverkandet inom Norden är dessutom ett ändamål som sträcker sig till hela Lantmäteriets verksamhet.

 

Slutsatser och rekommendationer

Landsinspektörerna har en mycket stark yrkesidentitet, 450 av ca 1 400 medlemmar deltog på mötet. Över hälften av studenterna i årskurs 3, 4 och 5 från utbildningarna i Aalborg och Köpenhamn deltog samt en hel del pensionärer.

En av utmaningarna för DdL och deras medlemmar blir att bibehålla identiteten i ett samhälle som går mot mer projekt/teamarbete.

Det råder brist på landsinspektörer i Danmark, det skulle behöva utbildas 100 st/år mot nuvarande 35 -55 st men det finns samtidigt för få lärare.

Jag rekommenderar att Lantmäteriets ledning tar del av ”Great Place to Work” http://www.greatplacetowork.se . Se referat nedan.

 

Presentationer och diskussioner

En av två huvudtalare var Esben Munk Sörensen, Aalborg Universitet som gav en historisk återblick på hur arbetet som landsinspektör förändrats under 250 år. Temat var ”Fra jordelning till fordelning av jordens resurser – att göra det komplexa enkelt”. Landsinspektören uppgift att skapa lösningar till rumsliga problem i skala 1:1.

Den andra huvudtalaren var Liselott Lyngsö, Future Navigator som under temat ”Fang fremtiden – för den fanger dig” gav en bild hur landsinspektörerna kommande 250 år kan komma att te sig. En förflyttning från ”Ekspert till Faciltator”. Liselott interagerade med konferensdeltagarna både via app och med gruppövningar kring vilka trender som landsinpektörerna står inför att hantera på något sätt i sin yrkesutövning. ”Ret och rum” har aldrig varit viktigare.

Michael Thomson, Skel.dk berättade om arbetet bakom att företaget fick branschens första ”Great Place to Work” certifiering. Det krävs en passion för att bygga en bra arbetsplats. Arbetsplatsen blir verksamhetens kulturprofil. Varför ska man lägga tid, pengar och engagemang på en certifiering  - danska studenter har 4 500 utbildningar att välja på, så man måste som arbetsgivare erbjuda något extra för att locka studenter.

 

För mer information

DdL:s hemsida http://xn--landinspektren-0qb.dk/

 

Publicerat: Onsdag 21 Mars