Möte för att bilda en sektion för Lantmätarstugan inom Samhällsbyggarna

skidor (1) 

 

Syftet med att bilda en ”Sektion för Lantmätarstugan” inom Samhällsbyggarna är att skapa en organisation av intresserade medlemmar som kan utveckla stugan.

I bifogade ”Lantmäteristugans framtid rapport” hittar du resultatet av det arbete en arbetsgrupp gjort och som resulterade i följande förslag:

 • Att starta en stugsektion som självständigt kan besluta om skötsel och uthyrning av Lantmätarstugan
 • Avvakta med ytterligare beslut om Lantmätarstugans framtid till efter 2019, då ökad klarhet förhoppningsvis har nåtts med närliggande exploatörer samt VM i Åre 2019 har avslutats.

 

Kallelse

 

Du kallas till möte för att bilda en sektion för Årestugan inom Samhällsbyggarna

 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare på mötet
 3. Sammanfattning av stugans historik och Rapport 2017 om stugans framtid(bifogad).
 4. Bokningsläget och de nya (lägre) priserna för 2018-
 5. Information om exploateringsintressen på angränsande fastigheter.
 6. Beslut att bilda en sektion för Lantmätarstugan inom Samhällsbyggarna.
 7. Namnförslag: ”Sektionen för Lantmätarstugan”
  Syfte: Att inom de ramar styrelsen för Samhällsbyggarna anger, arbeta för att Lantmätarstugan sköts och underhålls så att den fungerar för dess huvudsakliga syfte som är: 
  ”Att skapa gemenskap inom samhällsbyggarkåren”
 8. Organisation: Sektionen för Lantmätarstugan
  En stugfogde får ansvaret att sköta administrationen av stugan inom de ramar som budgeten anger och vara sammankallande i stugsektionen. Stugfogden kan bo var som helst i Sverige och sköter allt administrativt med stugan och beställer de arbeten som behöver göras.
  Biträdande stugfogde träder in vid förfall för stugfogden och är den stugfogden främst diskuterar frågor angående Lantmätarstugan.
  Bokningsansvarig sköter bokningarna av stugan och arbetar med att förenkla och digitalisera bokningssystemet.
  Ovanstående personer väljs på sektionsmöte.
 9. Medlemmar i stugsektionen. Personer intresserade av Lantmätarstugan. Minst ett 20-tal personer kan med fördel ingå i stugsektionen. En till två möten hålls varje år, varav ett i Lantmätarstugan som ”arbetsmöte”. Du som är intresserad att vara med i stugsektionen, hör av dig till undertecknad.
 10. Val av stugfogde, biträdande stugfogde och bokningsansvarig för Årestugan
 11. Sammanträdet avslutas.

Läs rapporten här!

 

Anmäl dig till 
Nils Blohm tel 0708-303630

nils.blohm@telia.com

 

Publicerat: Måndag 12 Mars