Mobilitet & Beteende 2018

Steg för steg mot hållbar mobilitet: Gröna Bilisters årliga konferens Mobilitet & Beteende

 

 

Vi som arbetar med mobilitetsfrågor känner ofta att det är mycket snack men lite verkstad - om transportsystemet över huvud taget rör sig i hållbar riktning är det med myrsteg. Det är dags för det stora språnget ut i mobilitetsrymden.
 
På konferensen Mobilitet & Beteende 2018 zoomar vi in på den enskilda människan och frågar oss vad som måste till för att vi ska ändra beteende. Vi zoomar också ut på samhällsplaneringen och frågar oss hur den kan styras i hållbar riktning. Mikro- och makroperspektiven länkas samman i fyrstegsprincipen, som stakar ut vägen mot en samhällsplanering som gör det lättare och trevligare att välja hållbara färdsätt. Men hur är det med tillämpningen? Konferensdeltagarna ges chansen att bidra med sina bästa idéer och förslag på hur de politiska beslutsfattarna ska få fart på omställningsarbetet.

Som medlem i Samhällsbyggarna får du en rabatt om 25 % med rabattkod (SAM18)

Plats Elite Stadshotellet, Eskilstuna
Tid 22 mars, 9.30 - 16.30
Pris 2 600 kr exkl. moms
Övernattning Hotellerbjudande

 

Publicerat: Torsdag 8 Mars